Приазовська селищна рада об’єднана територіальна громада
Запорізька область, Мелітопольський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану смт Приазовське Приазовського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування смт Приазовське Приазовського району Запорізької

Дата: 06.09.2019 15:20
Кількість переглядів: 228

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального плану смт Приазовське Приазовського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування смт Приазовське Приазовського району Запорізької області

 

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Приазовська селищна рада Приазовського району Запорізької області (72401, Запорізька обл., Приазовський р-н, смт. Приазовське, вулиця Покровська, 5А).

Виконавець – Товариство з обмежиною відповідальністю «Інститут Ефективних Технологій».

(69041, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ КРЕМЛІВСЬКА, будинок 65, квартира 55)

 

Вид та основні цілі документа державного планування (ДДП), його зв’язок з іншими документами державного планування

     НВП «ЗЕМЛЯГЕОІНФОРМ» було розроблено Генеральний план та План зонування (у складі Генерального плану) смт Приазовське з розширенням меж населеного пункту смт Приазовське.

     Необхідність розроблення Генерального плану смт Приазовське викликана змінами у соціально-політичній та економічній сферах, що відбулися в державі, удосконаленням нормативно-законодавчої бази та у зв’язку з тим, що термін дії генерального плану розвитку селища вичерпано та на даний час не відповідає вимогам сучасного розвитку селища.

     Проект Генерального плану розроблено на розрахунковий період ( етап 15-20 років) до 2038 року. Строк дії Генерального плану не обмежується ( ст.. 17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

     Основні цілі та завдання проекту – визначення основних принципів і напрямків планувальної організації  та функціонування призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, охорони навколишнього середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

     Генеральний План розроблено з урахуванням існуючої забудови з розширенням межі селища з площі території на 201,3 га.

     Житловий фонд смт Приазовське складають багатоквартирні житлові будинки та індивідуальні садибні житлові будинки. Проектним рішенням нове житлове будівництво передбачається здійснювати відповідно до структури житлової забудови, визначеної завданням на розроблення Генерального плану.

     Передбачено подальший розвиток та модернізація існуючих територій промислових об’єктів, тимчасово недіючих на теперішній час, та маючих територіально вигідні умови розміщення біля існуючої транспортної інфраструктури та інженерних комунікацій. Будівництво та реконструкція промислових об’єктів  забезпечить зріст робочих місць.

    Містобудівною документацією передбачено :

    - збільшити кількість місць побутового обслуговування ;

    - розташувати  нове пожежне депо для можливості дотримання 3-х кілометрової нормативної доступності;

    - будівництво боксових гаражів та розміщення відкритих автостоянок поблизу території багатоповерхової забудови площею 1,2 га;

    Інженерно-транспортна Інфраструктура :

  • передбачено нові напрямки руху транспортних засобів по головним вулицям селища для громадських перевезень;
  • в подальшому передбачається організація роздільног збору ТПВ з наступним їх використанням.

    Передбачається зонування території з метою регулювання, планування та забудови території селища з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, раціонального використання території, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво;сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку селища з урахуванням історико – культурної спадщини та екологічного стану та збереження об’єктів культурної спадщини.

    Основними задачами планувальної організації території селища є:

  • впорядкування функціонально-планувальної організації території;
  • формування зручних комунікаційних та планувальних зв’язків, що поліпшують структуру села, а також транспортну доступність до його структурних елементів.

 

Визначення основних екологічних проблем

         Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку потрібно визначити основні проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров'я населення, надати

характеристики даних впливів, проаналізовати їх територіальні аспекти.

         Ключові потенційні екологічні проблеми і ризики (та їхні зв'язки з Генеральним планом), яким потрібно приділити особливу увагу під час оцінки проектних рішень:

         Найгостріші проблеми сучасного стану навколишнього природного середовища -тривале забруднення поверхневих та підземних вод, земель, повітря внаслідок господарської діяльності, накопичення промислових та побутових відходів, техногенне навантаження негативно впливає на біорізноманіття та природний ландшафт.

         Екологічна ситуація потребує виконання ряду природоохоронних заходів,

направлених на зменшення обсягу негативного впливу на навколишнє природне середовище.

         Відповідні заходи здійснюються на території селища з метою його належного утримання, благоустрою, раціонального використання та охорони, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечується захист довкілля, санітарне та епідеміологічне благополуччя населення і включають:

- вивезення твердих побутових відходів;

- утримання та експлуатацію полігону твердих побутових відходів;

- догляд за зеленими насадженнями;

- висадка нових зелених насаджень та відновлення зеленої зони;

- обсік трави з метою підтримання зеленого покрову газонів у належному стані.

         Із заходу на схід через Приазовське проходить автомагістраль міжнародного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, яка є значним забруднювачем повітря.        

         Генеральним планом передбачено впорядкування існуючих зелених насаджень загального і спеціального призначення, що покращить санітарно-гігієнічні умови проживання і відпочинку мешканців селища та подорожніх, що передбачає збільшення територіїї озеленень загального користування до 5,89 га.

         На території селища розташовано 2 кладовища загальною площею 4,52га. На перспективу передбачено розширення існуючого кладовища по вул. Чарівна. Після припинення нових захоронень на існуючих кладовищах та завершення кладовищного періоду (15-20років) і слід розглянути можливість скорочення СЗЗ до 100м та до 50м від окремих ділянок кладовищ, для яких завершений кладовищний період і які можна вважати закритими.

         При цьому, необхідно оформлення відповідного висновка згідно з п.3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п. 5.7-5.9 ДСП 173-96. Можливість розміщення перспективної забудови на зазначенихтериторіях слід розглядати лише після отримання відповідного висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи про скорочення СЗЗ від кладовища (на безстроковий період) увизначеному чинним законодавством порядку(п..п.5.7-5.9ДСП173-96). В СЗЗ неохідно передбачити зелені насадження спецкористування. Для попередження можливого негативноговпливу діючого кладовища на здоров’я мешканців прилеглих територій садибної забудови генеральним планом передбачено забезпечення їх централізованими мережами водопостачання та водовідведення. В 300м СЗЗ з боку сельбищної території необхідно передбачити смугу дерево-чагарникових насаджень шириною не менше 50м.

         Каналізування смт здійснюється із більшості приватних садиб у вигрібні ями, з багатоквартирних будинків і частини приватних садиб в міську каналізацію. Централізоване водовідведення смт Приазовське відсутне. Організацією вивозу побутових стоків займається ФОП Сурядний П.О. Основними джерелами забруднення геологічного середовища є: побутові та промислові відходи, дворові вбиральні. Відсутність ефективної системи поводження з відходами на рівні регіону зумовлює накопичення їх значної кількості у місцях видалення, що призводить до антропогенного навантаження на довкілля, забруднення його основних компонентів: землі, водних та атмосферних ресурсів, погіршення умов проживання населення району. Необхідно забезпечити централізованою системою каналізіції центральної частини селища та багатоквартирної забудлови.

         Дощова каналізація в смт Приазовське на сьогоднішній день відсутня, а поверхневі води сходять по рельєфу. Існують ділянки, на яких спостерігаються небезпечні та несприятливі фізико- геологічні явища і процеси ( підтоплення, просідання та ін.), площа яких складає: ділянки підтоплення - 110,95 га. Причиною підтоплення є, у тому числі, й сезонні паводки. Територія підтоплення знаходиться вздовж русла річок та ставків.

         Серед чинників, що впливають на захворюваність та здоров’я населення, виділяються наступні: соціально-економічні (рівень соціальної інфраструктури, умови праці, можливості оздоровлення, доходи та витрати населення, рівень життя тощо); генетичні; стан навколишнього природного середовища (що обумовлюється як природними так і антропогенними факторами); наявність та рівень системи охорони здоров’я. Відповідно досліджень науковців за інтенсивністю впливу різних чинників виділяються наступні залежності. На чинники соціально-економічного характеру, до яких відносяться паління, вживання наркотиків, зловживання алкоголем, праця в шкідливих умовах, нераціональне харчування, стреси, гіподинамія, незадовільні побутові умови та гіперурбанізація припадає 51-52% загального впливу. Чинник стану навколишнього природного середовища (зокрема, забруднення повітря, води, ґрунту, фізичні фактори впливу) охоплює 20-21% впливу.

         Генетично-біологічні фактори (спадковість, стать тощо) впливають на 19-20%. На группу факторів, пов’язаних із обсягом і якістю медичного обслуговування (забезпеченість об’єктами медичної інфраструктури та фахівцями, своєчасність та якість лікування, вакцинація, періодичність медичних обстежень, державне фінансування медичної сфери тощо) припадає 8-9% впливу.

         Таким чином, серед ризиків впливу на здоров’я населення, які стосуються документа

державного планування можна віднести: якість атмосферного повітря на ділянках впливу автотранспорту, недостатнє забезпечення об’єктами обслуговування, зокрема закладами охорони здоров’я, дошкільної та загальної середньої освіти, об’єктами фізкультурно-оздоровчого, рекреаційного, туристичного спрямування.

природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Інформація про те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

         Види планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

         Видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля ДДП не передбачено

 

Інформація про ймовірні наслідки:

          а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

збереження навколишнього природного середовища шляхом відновлення та створення нових площ зелених насаджень, зон рекреаційного призначення, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище від забруднення автотранспортом та викидів зі сторони промислових підприємств; зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків за рахунок реалізації інфраструктурних проектів щодо:

          – здійснення вертикального планування території для відведення поверхневих вод;

          – відведення поверхневих вод з територій кварталів індивідуальної забудови пропонується відкритою водовідливною мережею з влаштуванням труб в місцях пересіченняїх з вулицями та проїздами;

          - будівництво мережі каналізування центральної частини селища та багатоквартирної забудлови;

          б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

          в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

Інформація про виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

         Не передбачаються.

 

Інформація про дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

         Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

Інформація про заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

         В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання ДДП.

Інформація про Пропозиції до структури та змісту СЕО:

          Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

Інформація про Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

          Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Генеральний план смт Приазовське Приазовського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування смт Приазовське Приазовського району Запорізької області» подаються до Приазовської селищної ради за адресою: 72401, смт. Приазовське, вул. Покровська, , Е-mail: [email protected]

          Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня її оприлюднення, тобто з 06.09.2019 року до 20.09.2019».

Виконавчий комітет Приазовської селищної ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь